Online marketing bij Aliens Den Bosch

Stappenplan realisatie website

Wilt u een nieuwe website om uw klanten nog beter van dienst te kunnen zijn? Of voldoet uw huidige site niet meer aan uw eisen? Wij realiseren een volledig nieuwe website voor u waarmee u meer bezoekers trekt en een hogere conversie bereikt. Dat doen we volgens een beproefd stappenplan.

Stap 1: doelstellingen in kaart brengen

Bij de eerste stap gaan we met key persons in uw organisatie aan de slag om uw doelen helder te krijgen. Samen bekijken wat uw missie, bedrijfscultuur en strategie zijn. Ook brengen we het huidige en gewenste imago in kaart, analyseren we wie de belangrijkste concurrenten zijn en onderzoeken we hoe uw merk zich onderscheidt van anderen. Daarnaast bekijken we hoe uw huidige communicatie en online marketing georganiseerd is en wat uw KPI’s zijn ten aanzien van webcare, social media en e-mail marketing. Tenslotte leggen we de technische eisen vast die u aan de site heeft. Denk aan de actualisatie, internationale activiteit, databasekoppeling en koppeling met andere applicaties.

Kortom:

  • Wat zijn de doelen voor de site in termen van kennis (informatieoverdracht), houding (imagovorming) en gedrag (actie & interactie)?
  • Wat zijn de doelgroepen van de site? Denk hierbij aan bestaande en potentiële klanten, werknemers, sollicitanten en algemene bezoekersprofielen.

Stap 2: formuleren persona’s

Als alle doelen duidelijk zijn, gaan we aan de slag met het formuleren van beslissersprofielen en persona’s. Per profiel beschrijven we zoveel mogelijk complexe en eenvoudige taken die bezoekers zouden willen doen. Daarnaast onderzoeken we wat een bezoeker moet en wil doen om de belangrijkste taken te volbrengen. Denk hierbij aan de benodigde informatie verkrijgen, het clickpath dat gevolgd wordt en welke interacties gewenst zijn.

Stap 3: benodigde informatie verzamelen

Staan de relevante taken en scenario’s duidelijk op papier? Dan maken we een opsomming van welke soorten informatie nodig zijn om de taken te laten volbrengen. Deze informatie kan op verschillende manieren worden overgebracht: als tekst, maar bijvoorbeeld ook als video of met het benoemen van call-to-actions. Aan de hand van deze informatie wordt de basis van een taakgerichte navigatie benoemd, met hoofd- en subitems in het menu. Ook bekijken we of er specifieke doelgroepgerichte informatie nodig is.

Stap 4: vaststellen sitemap

Wanneer de basis van het hoofd- en submenu is vastgesteld, stellen we de sitemap en navigatiestructuur voor de nieuwe website vast. In een boomstructuur brengen we de hoofditems en de hiërarchie in kaart. Hoe dieper men komt in de site, hoe specifieker de informatie. De optimale hiërarchie en de benodigde informatie bepalen we vanuit het oogpunt van de bezoeker.

Stap 5: ontwerp & realisatie

Op basis van de sitemap en navigatiestructuur, maken we het ontwerp voor de website. We zorgen ervoor dat het geheel past in de merkcommunicatie en aantrekkelijk is voor de doelgroep, zowel in look & feel als in usability. Om de nieuwe website uiteindelijk te realiseren, gaan we aan de slag met het ontwerpen van templates en het verzamelen en ontwikkelen van content. Vervolgens beginnen we met het bouwen en testen van de technische site en voeren we waar nodig verbeteringen door. Als iedereen tevreden is met de testsite, zetten we hem live. Dat betekent echter nog niet dat we klaar zijn: ook als de website live is blijven we continu verbeteringen doorvoeren én zorgen we er met search engine optimization (SEO) voor dat uw website gevonden wordt in zoekmachines.